2017:3 Räkna Q Rapport över det nationella projektet räkna Q i Blekinge län

Om publikationen

Löpnummer:
2017:3
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
11
Publikationstyp:
Rapport
Rapport 2017:3

Projektet Räkna Q bedrivs av länsstyrelsernas gemensamma miljömålsarbete RUS och har som målsättning att kartlägga de objekt, vanligtvis byggnader, som getts bestämmelser om varsamhet och skydd för kulturvärden i detaljplaner och områdesbestämmelser mellan åren 1987/88 och idag.

Kontakt