2017:3 Räkna Q Rapport över det nationella projektet räkna Q i Blekinge län

Om publikationen

Löpnummer: 2017:3

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 11

Publikationstyp: Rapport

Rapport 2017:3

Projektet Räkna Q bedrivs av länsstyrelsernas gemensamma miljömålsarbete RUS och har som målsättning att kartlägga de objekt, vanligtvis byggnader, som getts bestämmelser om varsamhet och skydd för kulturvärden i detaljplaner och områdesbestämmelser mellan åren 1987/88 och idag.

Kontakt