2017:25 Kiselalgsundersökning i Blekinge Län

Om publikationen

Löpnummer: 2017:25

Diarienummer: 581-4139-2017

ISBN/ISSN-nr: 1651–8527

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 36

Publikationstyp: Rapport

Rapport 2017-25

Påväxtsamhället är av flera anledningar lämpligt att undersöka i vattendrag. De återspeglar förhållandena i ett vattendrag upp till ett år före provtagningen, men reagerar även väldigt snabbt på förändringar att t.ex. punktutsläpp kan spåras redan efter någon dag. Påväxtorganismerna utgörs huvudsakligen av kiselalger, vilka är fastsittande primärproducenter.

Kontakt