2017:24 Inventering av sikyngel i Blekinge skärgård 2017

Om publikationen

Löpnummer: 2017:24

Diarienummer: 583-1154-2011

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 16

Publikationstyp: Rapport

test

Denna rapport sammanfattar resultaten av en inventering av yngel från havslekande sik i tre områden vid Blekingekusten 2017. Syftet med inventeringen var att fortsätta att följa utveckl-ingen i områden där sikyngel har påträffats tidigare, och bygga upp ett kunskapsunderlag för fastställande av bevarandemål och uppföljning.

Kontakt