2017:24 Inventering av sikyngel i Blekinge skärgård 2017

Om publikationen

Löpnummer:
2017:24
Diarienummer:
583-1154-2011
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Rapport
test

Denna rapport sammanfattar resultaten av en inventering av yngel från havslekande sik i tre områden vid Blekingekusten 2017. Syftet med inventeringen var att fortsätta att följa utveckl-ingen i områden där sikyngel har påträffats tidigare, och bygga upp ett kunskapsunderlag för fastställande av bevarandemål och uppföljning.

Kontakt