Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

2017:23 Kartläggning av Blekingekustens ekosystemtjänster

Om publikationen

Löpnummer:
2017:23
Diarienummer:
511-2873-2016
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
51
Publikationstyp:
Rapport
Rapport 2017:23

Begreppet ekosystemtjänster syftar till att visa de länkar som finns mellan ekosystemen och oss människor. För Blekingekusten finns ett behov av att identifiera och kartlägga ekosystemtjänster för att bygga upp ett långsiktigt arbete med målsättning att skydda, stärka och nyetablera ekosystemtjänster. Arbetet kräver att många olika aktörer är delaktiga och att avvägningar kan göras mellan olika samhällsintressen, däribland ekosystemtjänsternas värde           

Kontakt