2017:21 Övervakning av sjöhjortron i Blekinge 2017

Om publikationen

Löpnummer:
2017:21
Diarienummer:
502-955-2017
ISBN/ISSN-nr:
1651–8527
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
17
Publikationstyp:
Rapport
Omslagsbild för rapport.

På uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge län har Roland Bengtsson, Mikroalg, tillsammans med Martin Stålhammar, Länsstyrelsen, undersökt förekomst av sjöhjortron i Blekinge 2017. Arten eftersöktes i de två sedan tidigare kända sjöhjortronsjöarna i Blekinge: Horsasjön i Ronneby kommun samt Vitavatten (Rösjö) i Olofströms kommun. Vid inventeringen 2017 återfanns arten enbart i Horsasjön.

Övervakning av sjöhjortron har sedan 1997 ingått som en del av det regionala miljö-övervakningsprogrammet och utförs vart tredje år. Inventering utförs av personal från Länsstyrelsen i Blekinge län och prover på förmodad Nostoc samlas in och skickas till Roland Bengtsson, Mikroalg, för artbestämning. Vid inventeringen 2017 deltog Roland Bengtsson vid själva inventeringen. Även vattenprover tas i samband med inventeringen och de analyseras av ackrediterat laboratorium.

Arbetet finansieras av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten med medel för regional miljöövervakning samt med medel för Uppföljning av Natura 2000 och skyddade områden. Vattenkemisk analys av Vitavatten (Rösjö) bekostas av medel för kalkeffektuppföljning då sjön utgör en regional kalkreferenssjö.

Kontakt