2017:20 Vattenanknutna kulturmiljöer vid Bräkneån

Om publikationen

Löpnummer:
2017:20
Diarienummer:
436-4700-16
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
274
Publikationstyp:
Rapport
Rapport 2017:20

Avrinningsområdet för Bräkneåns norra och mellersta delar tillhör den sydsmåländska sjö- och slättbygden. Ån rinner sedan genom en markerad sprickdal som i Blekinge skär igenom landskap med tre olika terrängtyper. I norra Blekinge består avrinningsområdet av ett kulligt platåområde som sluttar långsamt söderut.           

Kontakt