2017:2 Groddjuren på Utklipporna – Uppföljningsresultat och populationstrender 2007-2016

Om publikationen

Löpnummer: 2017:2

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 22

Publikationstyp: Rapport

Rapport 2017:2

Den speciella förekomsten av olika groddjursarter på Utklipporna har de senaste åren förändrats på ett negativt sätt. Den grönfläckiga paddan är den enda art som har en stor population och som länge har varit Sveriges största. Populationerna av övriga arter är små eller mycket små och enligt de senaste årens inventeringar tenderar de att minska i olika stor grad.

Kontakt