2017:19 Ett hållbart Blekinge - regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2017–2020

Om publikationen

Löpnummer:
2017:19
Diarienummer:
501-2382-17
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
52
Publikationstyp:
Rapport
Rapport 2017:19

Det är bekymmersamt att vi i Blekinge har brist på dricksvatten, att växthusgasutsläppen är fortsatt höga, att det öppna beteslandskapet växer igen och att övergödningen förstör våra attraktiva havsvikar. Men vi har goda förutsättningar för att vända den negativa trenden.
Sveriges Riksdag har i bred enighet beslutat att vi till nästa generation ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta.

Kontakt