2017:18 Miljökvalitetsmålen 2017 – Årlig uppföljning av miljömålen i Blekinge

Om publikationen

Löpnummer:
2017:18
Diarienummer:
501-2917-2017
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
52
Publikationstyp:
Rapport
Rapport-2017-18

Trots miljöarbetet varit framgångsrikt inom många områden är nuvarande styrmedel och åtgärder inte tillräckliga. Inte något av de miljömål som bedöms på regional nivå kommer att uppnås till år 2020. För Frisk luft är utvecklingen i miljön positiv. För övriga mål bedöms utvecklingen vara neutral eller negativ.

Minskad biologisk mångfald påverkar tillsammans med klimatförändringar, övergödning och miljögifter många av de ekosystemtjänster som vi är beroende av för mänsklig välfärd och en hållbar samhällsutveckling. Obalans mellan den tätbefolkade kusten och den glesbyggda landsbygden är en utmaning i länet. Byggandet vid kusten ställer krav på en hänsynsfull bebyggelseutveckling som tydligt beaktar miljökvalitetsmålen.

Kontakt