2017:17 Ljungskär, Vård- och underhållsplan

Om publikationen

Löpnummer:
2017:17
Diarienummer:
434-3723-17
ISBN/ISSN-nr:
1651–8527
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
56
Publikationstyp:
Rapport
Omslag rapport 2017:17

Blekinge museum har på uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge upprättat denna vård- och under-hållsplan (hädanefter benämnd VoU-plan) över byggnadsminnet kruthuset på Ljungskär. Arbetet utfördes under september 2017.

Kontakt