2017:17 Ljungskär, Vård- och underhållsplan

Om publikationen

Löpnummer: 2017:17

Diarienummer: 434-3723-17

ISBN/ISSN-nr: 1651–8527

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 56

Publikationstyp: Rapport

Omslag rapport 2017:17

Blekinge museum har på uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge upprättat denna vård- och under-hållsplan (hädanefter benämnd VoU-plan) över byggnadsminnet kruthuset på Ljungskär. Arbetet utfördes under september 2017.

Kontakt