2017:16 Mjölnareholmen, Vård- och underhållsplan

Om publikationen

Löpnummer:
2017:16
Diarienummer:
434-3723-17
ISBN/ISSN-nr:
1651–8527
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
64
Publikationstyp:
Rapport
Omslag rapport 2017:16

Blekinge museum har på uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge upprättat denna vård- och underhållsplan
(hädanefter benämnd VoU-plan) över byggnadsminnet Mjölnarholmens kruthus och
våghus. Arbetet utfördes under juli–september 2017.

Kontakt