2017:16 Mjölnareholmen, Vård- och underhållsplan

Om publikationen

Löpnummer: 2017:16

Diarienummer: 434-3723-17

ISBN/ISSN-nr: 1651–8527

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 64

Publikationstyp: Rapport

Omslag rapport 2017:16

Blekinge museum har på uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge upprättat denna vård- och underhållsplan
(hädanefter benämnd VoU-plan) över byggnadsminnet Mjölnarholmens kruthus och
våghus. Arbetet utfördes under juli–september 2017.

Kontakt