2017:15 Tennishallen i Karlshamn, Vård- och underhållsplan

Om publikationen

Löpnummer: 2017:15

Diarienummer: 434-3723-17

ISBN/ISSN-nr: 1651–8527

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 95

Publikationstyp: Rapport

Omslag rapport 2017:15

Blekinge museum har på uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge upprättat denna vård- och underhållsplan
(hädanefter benämnd VoU-plan) över byggnadsminnet Tennishallen i Karlshamn. Arbetet
utfördes under juni 2017.

Kontakt