2017:15 Tennishallen i Karlshamn, Vård- och underhållsplan

Om publikationen

Löpnummer:
2017:15
Diarienummer:
434-3723-17
ISBN/ISSN-nr:
1651–8527
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
95
Publikationstyp:
Rapport
Omslag rapport 2017:15

Blekinge museum har på uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge upprättat denna vård- och underhållsplan
(hädanefter benämnd VoU-plan) över byggnadsminnet Tennishallen i Karlshamn. Arbetet
utfördes under juni 2017.

Kontakt