2017:13 Miljömål i Blekinge. Revidering av Miljömål i Blekinge, rapport: 2014:4

Om publikationen

Löpnummer: 2017:13

Diarienummer: 501-3787-17

ISBN/ISSN-nr: 1651–8527

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 28

Publikationstyp: Rapport

Rapport 2017:13

Det övergripande målet för svensk miljöpolitik är att vi år 2020 ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta. Det sammanfattas i ett generationsmål som beskriver vad vi ska skydda och vilken omställning av samhället som behöver ske.           

Kontakt