2017:13 Miljömål i Blekinge. Revidering av Miljömål i Blekinge, rapport: 2014:4

Om publikationen

Löpnummer:
2017:13
Diarienummer:
501-3787-17
ISBN/ISSN-nr:
1651–8527
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
28
Publikationstyp:
Rapport
Rapport 2017:13

Det övergripande målet för svensk miljöpolitik är att vi år 2020 ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta. Det sammanfattas i ett generationsmål som beskriver vad vi ska skydda och vilken omställning av samhället som behöver ske.           

Kontakt