2017:10 Analys av bostadsmarknaden i Blekinge län 2017

Om publikationen

Löpnummer:
2017:10
Diarienummer:
405-2729-2017
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
70
Publikationstyp:
Rapport
Rapport 2017:10

Skönjbara trender i resultaten från tidigare utförda undersökningar kan sägas ha kommit att infrias i BME 2017. Blekinge har tidigare ändå bedömts redovisa ett relativt stabilt och balanserat läge för länets bostadsmarknad i Övriga kommunen samtidigt som ett alltmer ökande behov av bostäder i tätorternas centrala delar och stads-kärnor varit tydligt märkbart. Men bedömningar hos länets kommuner har bara inom loppet av några år helt kommit att förändras.

Kontakt