2017:1 Är skolgårdarna i Blekinge rökfria? En kartläggning av hur rökförbudet på skolgårdar följs i Blekinge län

Om publikationen

Löpnummer: 2017:1

Diarienummer: 706-4569-2015

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 26

Publikationstyp: Rapport

Rapport 2017:1

Enligt tobakslagen (SFS 1993:581) ska alla skolgårdar vara helt rökfria, alla tider på dygnet, alla dagar på året, oavsett vem brukaren är. Det står i tobakslagen (SFS 1993:581) som upprättades för över 20 år sedan. Trots att skolgårdar enligt lag ska vara rökfria är Blekinge läns skolgårdar långt därifrån.

Kontakt