2016:9 Inventering av gullrisbock Phytoecia nigricornis – i Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne län 2015

Om publikationen

Löpnummer: 2016:9

Diarienummer: 511-707-2016

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 34

Publikationstyp: Rapport

Rapport 2016-9

Långhorningen gullrisbock Phytoecia nigricornis (Fabricius 1781) är sedan 1985 bara funnen på ett fåtal lokaler i Skåne, Blekinge och Småland. Arten är rödlistad som sårbar och omfattas av ett åtgärds-program.

Kontakt