2016:9 Inventering av gullrisbock Phytoecia nigricornis – i Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne län 2015

Om publikationen

Löpnummer:
2016:9
Diarienummer:
511-707-2016
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
34
Publikationstyp:
Rapport
Rapport 2016-9

Långhorningen gullrisbock Phytoecia nigricornis (Fabricius 1781) är sedan 1985 bara funnen på ett fåtal lokaler i Skåne, Blekinge och Småland. Arten är rödlistad som sårbar och omfattas av ett åtgärds-program.

Kontakt