2016:8 Energibalans Blekinge 2013 – Energistatistik för Blekinge län och kommuner

Om publikationen

Löpnummer:
2016:8
Diarienummer:
420-2319-16
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
34
Publikationstyp:
Rapport
Rapport 2016:8

Rapporten redovisar bearbetad statistik för energianvändningen i Blekinge på kommunnivå. Den visar hur mycket energi som används av t.ex. hushåll, industri och transporter. Man kan också se hur mycket energi som kommer från el och andra bränslen som ved och pellets, biogas, bioolja eller fossil olja. Kommentar:

Den statistik som SCB tar fram innehåller många luckor som nu har kunnat fyllas i på kommun-nivå. Statistikbearbetningen i den nya rapporten för år 2013 har utförts genom ett samarbetsprojekt mellan Sveriges alla länsstyrelser. Innan SCB lämnar ut statistik görs omfattande analyser och korrigeringar, vilket gör att tillgänglig statistik har två års eftersläpning.

            

Kontakt