2016:7 Analys av bostadsmarknaden i Blekinge län 2016

Om publikationen

Löpnummer: 2016:7

Diarienummer: 405-2318-2016

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 78

Publikationstyp: Rapport

Rapport 2016:7

Från att ha varit en region med mycket små årliga variationer när det gäller befolkningssituation och bostadsmarknad har tydliga förändrings- och utvecklingstendenser kunnat iakttas i de senare årens bostadsmarknadsenkäter. Blekinge påverkas i hög grad av pågående händelser i landet. Migrationsfrågan har kommit att aktivera översyn av nationens boenderesurser i olika sammanhang och tidigare eftersatt bostadsproduktion har kommit att fokusera på uppgiften utifrån nya förutsättningar.

Kontakt