2016:5 Mikroalger i fyra Blekingeåar 2015

Om publikationen

Löpnummer:
2016:5
Diarienummer:
511-2337-2015
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
17
Publikationstyp:
Rapport
Rapport 2016:5

Det vi idag kallar alger är en mycket heterogen växtgrupp, där den mest avvikande gruppen tillhör prokaryoterna som därför ibland kallas blågröna bakterier eller cyanobakterier istället för
blågrönalger. Alla alger saknar rot, stam och blad. De är en mycket viktig del i näringsväven, dels som föda och skydd åt andra organismer, dels som syreproducenter. Påväxtalgerna i ett vatten utgörs av de för ögat synliga makroalgerna, men också av de för ögat osynliga mikroskopiska alger, som sitter
fast på olika substrat.

Kontakt