2016:3 Bottenfauna i Mörrumsån 2015

Om publikationen

Löpnummer:
2016:3
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
51
Publikationstyp:
Rapport
2016:3

På uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge har en bottenfaunaundersökning gjorts av Mörrumsåns nedre del, mellan Svängsta och Mörrum. Syftet med undersökningen är främst att få underlag till planeringen av ett nytt naturreservat i området. Totalt 15 lokaler inventerades i oktober 2015. Vattenföringen var låg för årstiden, vilket gjorde att provtagningen kunde genomföras utan större svårigheter. Ån karaktäriseras av hög vattenhastighet, renspolade bottnar med mycket varierat bottensubstrat, dominerat av sten och grus samt med mycket vattenväxter av olika slag.

Kontakt