2016:25 Kiselalgsundersökning i Blekinge län 2016

Om publikationen

Löpnummer:
2016:25
Diarienummer:
581-2240-2016
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
30
Publikationstyp:
Rapport
Rapport 2016-25

Pelagia Nature & Environment AB har på uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge län utfört kiselalgsanalys på prover från sex vattendrag. Proverna är insamlade av Gunnar Milvert och Fredrik Andreasson, Länsstyrelsen i Blekinge län, i månadsskiftet augusti/september 2016. Undersökningen är en del i länsstyrelsens arbete kring effekterna av kalkning av vattendragen samt regional miljöövervakning.

Kontakt