2016:25 Kiselalgsundersökning i Blekinge län 2016

Om publikationen

Löpnummer: 2016:25

Diarienummer: 581-2240-2016

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 30

Publikationstyp: Rapport

Rapport 2016-25

Pelagia Nature & Environment AB har på uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge län utfört kiselalgsanalys på prover från sex vattendrag. Proverna är insamlade av Gunnar Milvert och Fredrik Andreasson, Länsstyrelsen i Blekinge län, i månadsskiftet augusti/september 2016. Undersökningen är en del i länsstyrelsens arbete kring effekterna av kalkning av vattendragen samt regional miljöövervakning.

Kontakt