2016:24 Restaurering av två invallade havsvikar i Blekinge Utredning av förutsättningar och förväntat resultat

Om publikationen

Löpnummer: 2016:24

Diarienummer: 584-1743-2015

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 50

Publikationstyp: Rapport

Rapport-24

Elleholm-Stensnäs och Säby-Möcklö är efter Vesan de två största invallade och torrlagda havsvikarna i Blekinge. Syftet med invallningarna är att skapa produktiv jordbruksmark, men de har även medfört att stora naturvärden har gått till spillo. De stora grundområdena på gränsen mellan land och hav var förut en viktig miljö för både växter, fåglar och fiskar.

Kontakt