2016:23 Näringsbelastning på Brunnsviken -utredning av befintlig påverkan samt utredningsförslag

Om publikationen

Löpnummer: 2016:23

Diarienummer: 584-1743-2015

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 12

Publikationstyp: Rapport

Rapport 2016-23

Brunnsviken i Ronneby kommun är en avsnörd havsvik som gränsar till ett invallat och utdikat grundområde. Invallningen syftar till att göra mark tillgänglig för jordbruk, främst bete och vallodling, och dräneringsvatten från området pumpas till en kanal som leder vattnet genom Brunnsviken på sin väg mot havet. Brunnsviken betecknas som en gloflada, det vill säga en avsnörd havsvik med begränsat men kontinuerligt vattenutbyte med havet.

Kontakt