2016:22 Utredning av möjlig våtmark i anslutning till pumpstationen vid Vesankanalen i Sölvesborgs kommun

Om publikationen

Löpnummer:
2016:22
Diarienummer:
584-1743-2015
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
21
Publikationstyp:
Rapport
Rapport 2016-22

Vesan i Sölvesborgs kommun är den största av de ungefär 15 havsvikar som har invallats och torrlagts vid Blekingekusten. Sytftet med invallningen är, liksom för de flesta andra vikarna, att skapa produktiv jordbruksmark. Torrläggningen har även medfört att stora naturvärden har gått till spillo.

Kontakt