2016:22 Utredning av möjlig våtmark i anslutning till pumpstationen vid Vesankanalen i Sölvesborgs kommun

Om publikationen

Löpnummer: 2016:22

Diarienummer: 584-1743-2015

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 21

Publikationstyp: Rapport

Rapport 2016-22

Vesan i Sölvesborgs kommun är den största av de ungefär 15 havsvikar som har invallats och torrlagts vid Blekingekusten. Sytftet med invallningen är, liksom för de flesta andra vikarna, att skapa produktiv jordbruksmark. Torrläggningen har även medfört att stora naturvärden har gått till spillo.

Kontakt