2016:21 Byggnadsnämndernas tillsyn i Blekinge län 2015

Om publikationen

Löpnummer:
2016:21
Diarienummer:
404-3192-2016
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
44
Publikationstyp:
Rapport
Rapport 2016-21

Föreliggande rapport är en sammanställning av resultatet av länsstyrelsernas Tillsynsenkät 2016 för Blekinge län. Rapporten kommer att utgöra underlag för fortsatt planering av länsstyrelsens tillsynsvägledning.

Kontakt