2016:21 Byggnadsnämndernas tillsyn i Blekinge län 2015

Om publikationen

Löpnummer: 2016:21

Diarienummer: 404-3192-2016

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 44

Publikationstyp: Rapport

Rapport 2016-21

Föreliggande rapport är en sammanställning av resultatet av länsstyrelsernas Tillsynsenkät 2016 för Blekinge län. Rapporten kommer att utgöra underlag för fortsatt planering av länsstyrelsens tillsynsvägledning.

Kontakt