2016:20 Naturvärdesbedömning för interkommunal översiktsplanering och grön infrastruktur för havet i Blekinge

Om publikationen

Löpnummer:
2016:20
Diarienummer:
408-3911-15
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
38
Publikationstyp:
Rapport
Rapport 2016-20

Bakgrunden till denna rapport är ett uppdrag som Länsstyrelsen i Blekinge gav till Aqua Biota Water Research att ta fram en naturvärdesbedömning för marin miljö i Blekinge. Naturvärdesbedömningen är avsedd att utgöra ett underlag för den fysiska planeringen av havsområdet, både i det arbete som bedrivs på kommunal nivå och i det nationella havsplanearbetet.

Kontakt