2016:20 Naturvärdesbedömning för interkommunal översiktsplanering och grön infrastruktur för havet i Blekinge

Om publikationen

Löpnummer: 2016:20

Diarienummer: 408-3911-15

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 38

Publikationstyp: Rapport

Rapport 2016-20

Bakgrunden till denna rapport är ett uppdrag som Länsstyrelsen i Blekinge gav till Aqua Biota Water Research att ta fram en naturvärdesbedömning för marin miljö i Blekinge. Naturvärdesbedömningen är avsedd att utgöra ett underlag för den fysiska planeringen av havsområdet, både i det arbete som bedrivs på kommunal nivå och i det nationella havsplanearbetet.

Kontakt