2016:2 Ungdomsstudie 2015 – En studie som visar på serveringsställens serveringsbenägenhet av alkohol till unga utan att begära legitimation

Om publikationen

Löpnummer:
2016:2
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
13
Publikationstyp:
Rapport
Rapport 2016:2

Alkohol är en av de viktigaste bestämningsfaktorerna för människors hälsa. Alkoholkonsumtion styrs bland annat av tillgänglighet, därmed är en restriktiv alkoholpolitik sedan länge en stor del av den svenska välfärdspolitiken. Alkohollagen (2010:1622) är en social skyddslag som syftar till att begränsa all skadlig alkoholkonsumtion. Det förebyggande arbetet handlar till stor del om att minska tillgängligheten till alkohol där tillsyn enligt alkohollagen är en viktig del.           

     

Kontakt