2016:18 Miljökvalitetsmålen 2016 – Årlig uppföljning av miljökvalitetsmålen

Om publikationen

Löpnummer:
2016:18
Diarienummer:
501-2630-16
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
46
Publikationstyp:
Rapport
Rapport 2016:18

Blekinge bedöms inte något miljökvalitetsmål vara möjligt att nå till år 2020. För att kunna lämna över ett hållbart samhälle till nästa generation krävs förebyggande arbete, effektiva styrmedel och fler åtgärder. Ambitionerna måste öka och miljöfrågorna prioriteras högre på den politiska agendan.           

Kontakt