2016:17 Planeringsunderlag avseende klimatfrågor – Återrapportering av Regleringsbrevsuppdrag 3.23 2016

Om publikationen

Löpnummer:
2016:17
Diarienummer:
408-4178-16
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
20
Publikationstyp:
Rapport
Rapport 2016:17

Genom det internationella Parisavtalet 2015 har världens ledare satt upp ett ambitiöst mål för att motverka den globala uppvärmningen. Sveriges regering har deklarerat att Sverige ska bli ett av de första fossilfria välfärdsländerna i världen. Visionen är att år 2050 ska landet inte längre bidra till ökad halt av växthusgas i atmosfären.

Kontakt