2016:15 Marin inventering av skyddsvärda områden i Blekinges skärgård 2014-2016

Om publikationen

Löpnummer:
2016:15
Diarienummer:
511-699-2015
ISBN/ISSN-nr:
1651–8527
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
96
Publikationstyp:
Rapport
Rapport 2016-15

Länsstyrelsen i Blekinge har inventerat marina områden under 2014-2016 med syfte att ta fram kunskapsunderlag för inrättande av marina biotopskydd. Resultaten visar att flera grunda vikar har hög kvalitet i form av värdefulla miljöer för till exempel fiskrekrytering eller friska musselbestånd (biogena rev) som är särskilt skyddsvärda i Östersjön. 

Kontakt