2016:15 Marin inventering av skyddsvärda områden i Blekinges skärgård 2014-2016

Om publikationen

Löpnummer: 2016:15

Diarienummer: 511-699-2015

ISBN/ISSN-nr: 1651–8527

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 96

Publikationstyp: Rapport

Rapport 2016-15

Länsstyrelsen i Blekinge har inventerat marina områden under 2014-2016 med syfte att ta fram kunskapsunderlag för inrättande av marina biotopskydd. Resultaten visar att flera grunda vikar har hög kvalitet i form av värdefulla miljöer för till exempel fiskrekrytering eller friska musselbestånd (biogena rev) som är särskilt skyddsvärda i Östersjön. 

Kontakt