2016:14 Illustrerade energibalanser för Blekinges kommuner - Användning av fossil och förnybar energi inom olika samhällssektorer, år 2013

Om publikationen

Löpnummer:
2016:14
Diarienummer:
420-3080-2016
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
14
Publikationstyp:
Rapport
Rapport 2016:8

För att få en överskådlig bild av hur mycket olika energikällor utnyttjas för olika användningsområden presenteras här energibalanser för Blekinges fem kommuner i form av Sankeydiagram. Resultaten visar tydligt att det finns stora skillnader i energianvändningen mellan länets kommuner.

Detaljerad information om metod och dataunderlag, se Länsstyrelsens rapport 2016:8 Pdf, 798.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt