2016:14 Illustrerade energibalanser för Blekinges kommuner - Användning av fossil och förnybar energi inom olika samhällssektorer, år 2013

Om publikationen

Löpnummer: 2016:14

Diarienummer: 420-3080-2016

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 14

Publikationstyp: Rapport

Rapport 2016:8

För att få en överskådlig bild av hur mycket olika energikällor utnyttjas för olika användningsområden presenteras här energibalanser för Blekinges fem kommuner i form av Sankeydiagram. Resultaten visar tydligt att det finns stora skillnader i energianvändningen mellan länets kommuner.

Detaljerad information om metod och dataunderlag, se Länsstyrelsens rapport 2016:8PDF

Kontakt