2016:12 Blekinges kulturmiljöer– översvämning till följd av ett förändrat klimat

Om publikationen

Löpnummer:
2016:12
Diarienummer:
424-821-2016
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
71
Publikationstyp:
Rapport
Rapport 2016:12

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. I takt med ett varmare klimat kommer samhället utsättas för flera påfrestningar kopplade till bl.a. ökad nederbörd och en stigande havsnivå. Ett av de samhällsområden som klimatförändringarna kommer att drabba är kulturmiljön.

Den här rapporten undersöker vilka statligt skyddade kulturmiljöer och ett urval övriga kulturmiljöer i Blekinge som hotas av översvämning i ett framtida klimat samt av ras, skred och erosion. I rapporten ges det förslag på övergripande åtgärder som kan genomföras för att skydda kulturmiljöerna inför dessa effekter samt ett förslag på prioriterings-metod som kan användas när man resonerar kring vilka kulturmiljöer som bör prioriteras vid skyddsinsatser.

Kontakt