2016:11 garverimiljöer i Blekinge

Om publikationen

Löpnummer: 2016:19

Diarienummer: 436-3621-16

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 108

Publikationstyp: Rapport

Rapport 2016:19

Rapporten har tagits fram av Susann Johannisson och Lotta Lamke, bebyggelseantikvarier vid Kalmar läns museum, i samverkan med Länsstyrelsen i Blekinge. Rapporten avser att
öka kunskapen kring Blekinges garverimiljöer, historiskt och idag, samt bedöma vilka kulturhistoriska värden som finns i dagens miljöer för att olika typer av förändrande åtgärder skall kunna avpassas till platsernas kulturmiljövärden.

Kontakt