2016:11 garverimiljöer i Blekinge

Om publikationen

Löpnummer:
2016:19
Diarienummer:
436-3621-16
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
108
Publikationstyp:
Rapport
Rapport 2016:19

Rapporten har tagits fram av Susann Johannisson och Lotta Lamke, bebyggelseantikvarier vid Kalmar läns museum, i samverkan med Länsstyrelsen i Blekinge. Rapporten avser att
öka kunskapen kring Blekinges garverimiljöer, historiskt och idag, samt bedöma vilka kulturhistoriska värden som finns i dagens miljöer för att olika typer av förändrande åtgärder skall kunna avpassas till platsernas kulturmiljövärden.

Kontakt