2016:10 Inventering av långbensgroda Rana dalmatina – i delar av Blekinge 2014

Om publikationen

Löpnummer:
2016:10
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
54
Publikationstyp:
Rapport
Rapport 2016-10

Länsstyrelsen har under 2014 (26/3-15/4) inventerat långbensgroda i delar av Blekinge, inom ramen för åtgärdsprogrammet för långbensgroda. Inventeringen gjordes genom att räkna antalet romklumpar av långbensgroda.

Kontakt