2016:10 Inventering av långbensgroda Rana dalmatina – i delar av Blekinge 2014

Om publikationen

Löpnummer: 2016:10

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 54

Publikationstyp: Rapport

Rapport 2016-10

Länsstyrelsen har under 2014 (26/3-15/4) inventerat långbensgroda i delar av Blekinge, inom ramen för åtgärdsprogrammet för långbensgroda. Inventeringen gjordes genom att räkna antalet romklumpar av långbensgroda.

Kontakt