2016:1 Är skolgårdarna i Blekinge rökfria

Om publikationen

Löpnummer: 2016:1

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 26

Publikationstyp: Rapport

Rapport 2016:1

Alla skolgårdar ska vara helt rökfria. Förbudet är funnits i över 20 år, sedan 1994, och gäller oavsett ålder och oavsett tid på dygnet. TBU har med utgångspunkt från rådande bestämmelser i tobakslagen gjort en kartläggning av länets högstadie- och gymnasieskolgårdar. 

Kontakt