2016 Jämställt Blekinge 2016-2018

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
22
Publikationstyp:
Rapport
Rapport 2016:Jämställt

Jämställdhet innebär att alla män och kvinnor har samma makt att forma samhället och sina egna liv. Målen i jämställdhetspolitiken utgår från utredningen Makt att forma samhället och sitt eget liv. Genom politiska beslut har Sveriges regering fastställt fyra nationella jämställdhetspolitiska mål som sedan preciserats i olika lagstiftnings- och styrdokument. Syftet med strategin Jämställt Blekinge 2015–2018 är att implementera de fyra delmålen på en regional nivå. Det jämställdhetspolitiska målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Kontakt