2015:8 Analys av bostadsmarknaden i Blekinge län 2015

Om publikationen

Löpnummer: 2015:8

Diarienummer: 405-671-2015

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 53

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2015:8

Den här rapporten utgör länsstyrelsens resultatsammanställning av Bostadsmarknadsenkät 2015 för Blekinge län

Kontakt