2015:7 Våtmark i Åbyåns nedre lopp

Om publikationen

Löpnummer: 2015:7

Diarienummer: 584-1743-2015

ISBN/ISSN-nr: 1651–8527

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 13

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2015:7

Åbyån, som mynnar i Hallarumsviken i Karlskrona kommun, belastas bland annat av vatten från ett kommunalt reningsverk och dräneringsvatten från stora områden av jordbruksmark. Delar av åns nedre lopp omges av utdikade före detta våtmarker.

Kontakt