2015:7 Våtmark i Åbyåns nedre lopp

Om publikationen

Löpnummer:
2015:7
Diarienummer:
584-1743-2015
ISBN/ISSN-nr:
1651–8527
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
13
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2015:7

Åbyån, som mynnar i Hallarumsviken i Karlskrona kommun, belastas bland annat av vatten från ett kommunalt reningsverk och dräneringsvatten från stora områden av jordbruksmark. Delar av åns nedre lopp omges av utdikade före detta våtmarker.

Kontakt