2015:6 Ändring av invallningsföretag på fastigheten Eriksberg 1:2 i Karlshamns kommun

Om publikationen

Löpnummer: 2015:6

Diarienummer: 584-1743-2015

ISBN/ISSN-nr: 1651–8527

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 18

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2015:6

Innanför den lilla havsviken Flan i Eriksbergs naturreservat i Karlshamns kommun ligger ett invallat och utdikat område kallat Remmarna. Invallningen syftar till att göra marken lämplig för bete genom att dräneringsvatten från området pumpas till Flan. Den här rapporten gäller en undersökning av de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att återskapa den våtmark som Remmarna en gång utgjorde.

Kontakt