2015:5 Bottenfauna i Blekinge län 2014 Undersökning av 13 lokaler i vattendrag

Om publikationen

Löpnummer:
2015:5
Diarienummer:
581-2036-2014
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
49
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2015:5

Inom ramen för kalkningsuppföljningen i Blekinge län har Ekologgruppen undersökt bottenfaunan vid 13 lokaler i rinnande vatten, på uppdrag av länsstyrelsen i Blekinge. Provtagningen utfördes den 22 och 23 oktober 2014. De vattendrag som undersökts är väl spridda från Silletorpsån i öster till Skräbeån i väster.

Kontakt