2015:5 Bottenfauna i Blekinge län 2014 Undersökning av 13 lokaler i vattendrag

Om publikationen

Löpnummer: 2015:5

Diarienummer: 581-2036-2014

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 49

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2015:5

Inom ramen för kalkningsuppföljningen i Blekinge län har Ekologgruppen undersökt bottenfaunan vid 13 lokaler i rinnande vatten, på uppdrag av länsstyrelsen i Blekinge. Provtagningen utfördes den 22 och 23 oktober 2014. De vattendrag som undersökts är väl spridda från Silletorpsån i öster till Skräbeån i väster.

Kontakt