2015:4 Vattenanknutna kulturmiljöer vid Silletorpsån

Om publikationen

Löpnummer:
2015:4
Diarienummer:
436-1533-14
ISBN/ISSN-nr:
1651–8527
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
144
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2015:4

Landskapet runt Silletorpsån utgörs av småkuperad urbergsslätt i norr som sänker sig mjukt mot kusten. I den södra delen övergår landskapet till ett flackt och sjöfattigt kustlandskap. Flera lämningar efter förhistoriska boplatser
och visten finns i närheten av Silletorpåns åmynning, vilket visar på ett långt och kontinuerligt bruk av landskapet och vattentillgången.

Kontakt