2015:3 Ormgransbeståndet Göljahults naturreservat – Inventering februari 2015

Om publikationen

Löpnummer: 2015:3

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 17

Publikationstyp: Rapport

Omslag

Göljahults naturreservat ligger i Ronneby kommun, Blekinge län och omfattar ett tämligen stort olikåldrigt bestånd ormgranar. Den 29 oktober 1959 beslutade länsstyrelsen
Blekinge län om fridlysning av ormgransbeståndet i Göljahult som ett naturminne, vilket gör Göljahult till ett av Blekinge läns äldsta naturskyddsområde.

Kontakt