2015:3 Ormgransbeståndet Göljahults naturreservat – Inventering februari 2015

Om publikationen

Löpnummer:
2015:3
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
17
Publikationstyp:
Rapport
Omslag

Göljahults naturreservat ligger i Ronneby kommun, Blekinge län och omfattar ett tämligen stort olikåldrigt bestånd ormgranar. Den 29 oktober 1959 beslutade länsstyrelsen
Blekinge län om fridlysning av ormgransbeståndet i Göljahult som ett naturminne, vilket gör Göljahult till ett av Blekinge läns äldsta naturskyddsområde.

Kontakt