2015:21 Inventering och kartläggning av blåmusselbottnar i Blekinge hösten 2015

Om publikationen

Löpnummer:
2015:21
Diarienummer:
511-699-15
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
30
Publikationstyp:
Rapport
Omslag 2015:21

Länsstyrelsen i Blekinge har givit Linnéuniversitetet i uppdrag att kartlägga utbredningen av blåmusslor och andra organismer i tre områden utanför Ronneby, Utklippan och längs Blekinges ostkust

Kontakt