2015:21 Inventering och kartläggning av blåmusselbottnar i Blekinge hösten 2015

Om publikationen

Löpnummer: 2015:21

Diarienummer: 511-699-15

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 30

Publikationstyp: Rapport

Omslag 2015:21

Länsstyrelsen i Blekinge har givit Linnéuniversitetet i uppdrag att kartlägga utbredningen av blåmusslor och andra organismer i tre områden utanför Ronneby, Utklippan och längs Blekinges ostkust

Kontakt