2015:20 Nätprovfiske i Valjeviken

Om publikationen

Löpnummer:
2015:20
Diarienummer:
511-699-15
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
24
Publikationstyp:
Rapport
Omslag

Länsstyrelsen i Blekinge har givit Toxicon AB i uppdrag att genomföra ett nätprovfiske för att kartlägga fisksamhället i Valjeviken. Valjeviken ligger i västra Blekinge på gränsen till Skåne och delas av de båda länen. Syftet med provfisket är att skaffa underlag för bildande av naturreservat.

Kontakt