2015:20 Nätprovfiske i Valjeviken

Om publikationen

Löpnummer: 2015:20

Diarienummer: 511-699-15

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 24

Publikationstyp: Rapport

Omslag

Länsstyrelsen i Blekinge har givit Toxicon AB i uppdrag att genomföra ett nätprovfiske för att kartlägga fisksamhället i Valjeviken. Valjeviken ligger i västra Blekinge på gränsen till Skåne och delas av de båda länen. Syftet med provfisket är att skaffa underlag för bildande av naturreservat.

Kontakt