2015:2 Övervakning av sjöhjortron i Blekinge 2014

Om publikationen

Löpnummer:
2015:2
Diarienummer:
502-3471-13
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
18
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Omslag Rapport 2015:2

Länsstyrelsen har ansvaret för den regionala miljöövervakningen i länet. Denna rapport ingår som en del i arbetet med att följa tillståndet och förändringar i miljön. Övervakningen av sjö-hjortron (Nostoc zetterstedtii) ingår i programområdet Sötvatten inom delprogrammet Artö-vervakning – Nostoc zetterstedtii och berör miljömålen Levande sjöar och vattendrag samt Endast naturlig försurning.

Kontakt