2015:2 Övervakning av sjöhjortron i Blekinge 2014

Om publikationen

Löpnummer: 2015:2

Diarienummer: 502-3471-13

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 18

Publikationstyp: Rapport

Omslag Omslag Rapport 2015:2

Länsstyrelsen har ansvaret för den regionala miljöövervakningen i länet. Denna rapport ingår som en del i arbetet med att följa tillståndet och förändringar i miljön. Övervakningen av sjö-hjortron (Nostoc zetterstedtii) ingår i programområdet Sötvatten inom delprogrammet Artö-vervakning – Nostoc zetterstedtii och berör miljömålen Levande sjöar och vattendrag samt Endast naturlig försurning.

Kontakt