2015:19 Bottenfauna i Blekinge Län 2015 – Undersökning av 14 lokaler i vattendrag

Om publikationen

Löpnummer: 2015:19

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2016

Sidantal: 51

Publikationstyp: Rapport

Rapport 2015:19

Inom ramen för kalkningsuppföljningen i Blekinge län har Ekologgruppen undersökt bottenfaunan vid 14 lokaler i rinnande vatten, på uppdrag av länsstyrelsen i Blekinge. Provtagningen utfördes den 21 och 22 oktober 2015. De vattendrag som undersökts är väl spridda från Silletorpsån i öster till Skräbeån i väster.           

Kontakt