2015:18 Kiselalgsundersökning i Blekinge 2015

Om publikationen

Löpnummer: 2015:18

Diarienummer: 581- 2328-2015

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 34

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport Kiselalgsundersökning i Blekinge Län 2015

Påväxtsamhället är av flera anledningar lämpligt att undersöka i vattendrag. Påväxtorganismerna utgörs huvudsakligen av kiselalger, vilka är fastsittande primärproducenter. Eftersom de saknar migreringsmöjligheter kan de inte undvika förändringar i vattenmiljön. Det är i stället så att kiselalgssamhället anpassar sig till de förhållanden som finns i det aktuella vattendraget.

Kontakt