2015:18 Kiselalgsundersökning i Blekinge 2015

Om publikationen

Löpnummer:
2015:18
Diarienummer:
581- 2328-2015
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
34
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport Kiselalgsundersökning i Blekinge Län 2015

Påväxtsamhället är av flera anledningar lämpligt att undersöka i vattendrag. Påväxtorganismerna utgörs huvudsakligen av kiselalger, vilka är fastsittande primärproducenter. Eftersom de saknar migreringsmöjligheter kan de inte undvika förändringar i vattenmiljön. Det är i stället så att kiselalgssamhället anpassar sig till de förhållanden som finns i det aktuella vattendraget.

Kontakt