2015:17 Inventering av potentiella biogasanvändare i Sölvesborg kommun

Om publikationen

Löpnummer: 2015:17

Diarienummer: 421-379-2015

ISBN/ISSN-nr: 1651–8527

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 36

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2015:17

Denna rapport beskriver förutsättningarna för att etablera ett tankställe för biogas i Sölvesborgs kommun samt möjligheterna att använda biogas för uppvärmning av byggnader.

Kontakt