2015:16 Byggnadsnämndernas tillsyn i Blekinge län 2014

Om publikationen

Löpnummer:
2015:16
Diarienummer:
404-3966-2014
ISBN/ISSN-nr:
1651–8527
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
44
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2015:16

Byggverksamheten i länet kom under år 2014 att avmattas något både avseende lov- som anmälningsärenden. Däremot kom antalet tillsynsärenden att öka i jämförelse med de båda föregående åren. För en stor del av länets kommuner har tillsynsverksamheten ännu inte någon högre prioritet.

Kontakt