2015:16 Byggnadsnämndernas tillsyn i Blekinge län 2014

Om publikationen

Löpnummer: 2015:16

Diarienummer: 404-3966-2014

ISBN/ISSN-nr: 1651–8527

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 44

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2015:16

Byggverksamheten i länet kom under år 2014 att avmattas något både avseende lov- som anmälningsärenden. Däremot kom antalet tillsynsärenden att öka i jämförelse med de båda föregående åren. För en stor del av länets kommuner har tillsynsverksamheten ännu inte någon högre prioritet.

Kontakt