2015:15 Intelligent fjärrvärmenät - Karlshamnsmodellen

Om publikationen

Löpnummer: 2015:15

Diarienummer: 420-4164-12

ISBN/ISSN-nr: 1651-8527

Publiceringsår: 2015

Sidantal: 22

Publikationstyp: Rapport

Omslag Rapport 2015:15

Utveckling av utvärderingsprocess samt ökad medvetenhet om modellens fördelar.

Denna rapport beskriver slutsatser och erfarenheter från projektet ”Kompetensutveckling inför framtidens intelligenta fjärrvärme” som Karlshamn Energi och Karlshamns-bostäder gemensamt ansökte om från Klimatmiljonen via Länsstyrelsen Blekinge.

Kontakt