2015:15 Intelligent fjärrvärmenät - Karlshamnsmodellen

Om publikationen

Löpnummer:
2015:15
Diarienummer:
420-4164-12
ISBN/ISSN-nr:
1651-8527
Publiceringsår:
2015
Sidantal:
22
Publikationstyp:
Rapport
Omslag Rapport 2015:15

Utveckling av utvärderingsprocess samt ökad medvetenhet om modellens fördelar.

Denna rapport beskriver slutsatser och erfarenheter från projektet ”Kompetensutveckling inför framtidens intelligenta fjärrvärme” som Karlshamn Energi och Karlshamns-bostäder gemensamt ansökte om från Klimatmiljonen via Länsstyrelsen Blekinge.

Kontakt